מילות השיר:
אמרה "שמח"
בעבור הגיעך
אל אלי שנים חמישים בעולמך.
ולא ידעה כי אין חלוקה בעיני
בין ימותי אשר עברו
ובינותי ימי נח אשר אשמעה...

אין לי בעולם לבד שעה אני בה
והיא תעמוד כרגע
ואחר כך כעב נסעה