מילות השיר:
יום שבתון אין לשכוח
זכרו כריח הניחוח
יונה מצאה בו מנוח
ושם ינוחו יגיע כח

היום נכבד לבני אמונים
זהירים לשומרו אבות ובנים
חקוק בשני לוחות אבנים
מרוב אונים ואמיץ כח

ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו כאחד
ופתחו וענו ה' אחד
ברוך הנותן ליעף כח

דבר בקדשו בהר המור
יום השביעי זכור ושמור
וכל פיקודיו יחד לגמור
חזק מותנים ואמץ כח

העם אשר נע כצאן תעה
יזכור לפוקדו בברית ושבועה
לבל יעבור בם מקרה רעה
כאשר נשבעת על מי נח