מילות השיר:
שיר המעלות לדוד לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל
לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו בחרות
אפם בנו אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשינו אזי
עבר על נפשינו המים הזידונים. ברוך ה' שלא נתננו
טרף לשיניהם נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים הפח
נשבר ואנחנו נמלטנו עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ.