מילות השיר:
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר בנאות דשא ירביצני
על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק
למען שמו גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי
אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפני
שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה אך טוב
וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה' לאורך ימים