מילות השיר:
יושב ליד אבנים עתיקות ספוגות בדמעות
תוחב את הפנים עמוק שלא אוכל לראות
כי כשמסתכל עם העיניים מה אני רואה
רק אבנים שבורות
אבל בתוכי שומע קול עתיק יומין מנגן

שומע לווים שרים שיר של מעמקים...

"שיר המעלות לדוד
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
כשמן הטוב על הראש
יורד על הזקן,זקן אהרון
שיורד על פי מידותיו
כטל חרמון שיורד על הררי ציון
כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד העולם".