מילות השיר:
כל צופיך נשאו קול
יחדיו ירננו
כי עין בעין יראו
בשוב ה' ציון.

פצחו ורננו יחדיו
חורבות ירושלים
כי ניחם ה' עמו
גאל ירושלים.

חשף ה'
את זרוע קודשו
לעיני כל הגוים
וראו כל אפסי ארץ
את ישועת אלוקינו

כי עין בעין יראו
ושוב ה' ציון.
יראו כל אפסי ארץ
את ישועת אלוקינו.