מילות השיר:
לכל זמן ועת
לכל חפץ תחת השמים

עת ללדת ועת למות
עת לטעת ועת לעקור
עת להרוג ועת לרפוא
עת לפרוץ ועת לבנות
עת לבכות ועת לשחוק
עת ספוד ועת רקוד

לכל זמן ועת
לכל חפץ תחת השמים

עת לחבוק ועת לרחוק
עת לבקש ועת לאבד
עת לקרוע ועת לתפור
עת לחשות ועת לדבר
עת לאהוב ועת לשנוא
עת מלחמה ועת שלום