מילות השיר:
השבינו אבינו לתורתך
וקרבינו מלכינו לעבודתך
והחזירנו בתשובה שלמה לפניך
אם ישראל עושין תשובה נגאלין