מילות השיר:
ואהבת לרעך כמוך
זה כלל גדול בתורה
ערבים כל ישראל זה לזה