מילות השיר:
יהי רצון מלפניך
שתשרה שכינה במעשי ידיכם
זייט מצליח
און ברגענט משיח
ווינטש איך אייך אלע גלייך
לאמיר זוכה זיין