מילות השיר:
אדון הסליחות
בוחן לבבות
גולה עמוקות
דובר צדקות
הדור בנפלאות
ותיק בנחמות
זוכר ברית אבות
חוקר כליות

אדון הסליחות רחם עלינו
חטאנו לפניך רחם עלינו
באנו לפניך רחם עלינו

טוב ומטיב לבריות
יודע כל-נסתרות
כובש עוונות
לובש צדקות
מלא זכיות
נורא תהילות
סולח עוונות
עונה בעת צרות

אדון הסליחות רחם עלינו
חטאנו לפניך רחם עלינו

פועל ישועות
צופה עתידות
קורא הדורות
רוכב ערבות
שומע תפילות
תמים דעות

חטאנו לפניך רחם עלינו
חטאנו לפניך רחם עלינו
באנו לפניך קבל תפילתנו