מילות השיר:
ואני תפילתי לך עת רצון
האם אתה שומע קולי?
שוב אני עומד פה ערום לפניך
האם אתה זוכר מי אני?

זה אני הקטן שהנחת בגן
מבקש,קורא לך שתבוא,
שתבוא אלי האדם
כי אני זקוק לך בעולם

אז
אם תשמע קול עמוק,
עמוק מתוך תוכך
תבין שלא עזבתי אותך
אם תשמע קול שקט,
שקט מתוך תוכך
תבין שלא עזבתי אותך

זה אני אלוקים שיצרתי אותך
מבקש, קורא לך
שתבוא, שתבוא אלי אלוקים
כי אני זקוק לך בעולם

כי העולם זקוק לך בן-אדם

כי אתה זקוק בעולם

ואני תפילתי לך עת רצון
האם אתה שומע קולי?
שוב אני עומד פה ערום לפניך
האם אתה איתי?