מילות השיר:
על אם הדרך יושבת שם ובוכה לה
בתפילה בדמעות בודדה אין מנחם לה
על בניה תבקש תתחנן קולה לא נדם
אל תשליכם במדבר לבדם
אנא זכור לי חסדי
זכור לי את נעורי
אל תשכח את ילדי
אנא בקשי רחל עד בלי די

פזמון:
רחל רחל בשמך קורא
בקשי רחמים לפני הקל
רחל רחל שומע בכייך
אלוקים רואה הכל את עמלך

הנה ימים באים רחל ה' מבטיח
שבנייך הם שבים דלתות פותח
לא תראי עוד דמעה בענייך אני יודע
יש שכר לפעולתך קולך שומע
ואזכור לך את התפילות
אל השמיים הם עולות
הדמעות מרום בוקעות
לא לחינם הולכות תפילות

פזמון:
רחל רחל בשמך קורא
בקשי רחמים לפני הקל
רחל רחל שומע בכייך
אלוקים רואה הכל את עמלך