מילות השיר:
אדם הולך בתוך עצמו, מנסה רק להבין
את סוד המציאות, את סוד הבריאה, הוא יודע ומאמין
הוא לא רוצה לברוח יותר מהעולם שמסביבו
רוצה ליצור כאן מציאות שתאיר לו את דרכו

מביט אל על ועיניו מביעות אמונה,
מה שמוביל אותו זה רק צדקת דרכו,
הידיעה שכל הטוב יבוא יבוא רק מאיתו והא צועק שאין ייאוש בעולם כלל אין ייאוש בעולם
אז קום בן אדם וקרא אליו מה לך
מה לך נרדם

מתחיל לקפוץ, לקפוץ ולרקוד
רואה רק את הטוב
כי העולם נברא בשבילו
אז הוא מתחיל לאהוב
מלמד רק זכות על כל דבר,
הוא שמח בחלקו
מתחבר לארץ ישראל
כי היא מקור מציאותו

מביט אל על ועיניו מביעות אמונה,
מה שמוביל אותו זו רק צדקת דרכו
הידיעה שכל הטוב יבוא יבוא רק מאיתו
והוא צועק שאין ייאוש בעולם כלל
אין ייאוש בעולם
אז קום בן אדם וקרא אליו
מה לך מה לך נרדם