יעקב שוואקי - בשמחה (2004)

תמונה של האלבוםתמונה של האלבום
 1. למעלה
 2. הבל הבלים
 3. יחד
 4. אשרינו
 5. עוד ישמע
 6. אליו
 7. הקב"ה
 8. תורה הקדושה
 9. מי אדיר
 10. ציון
 11. מי בן שיח (יהי)
 12. אם אשכחך
 13. המלמד
 14. געלט
 15. ניגון
 16. ימהמה
 17. שמעתי
 18. אמור מעט
 19. כי הטוב
 20. ישמח ישראל
 21. הכל לטובה
 22. מה יתרון
 23. לפני נעבוד
 24. מי שאמר
 25. שיר חדש
 26. בני
 27. ויצמח
 28. לך עמי
 29. והתענג
 30. זמן
 31. מאמינים
 32. פתאום
 33. מי שעשה
 34. ירושלים