06-10-2010 10:34

לאן מעבירים?

מאת: is180e

ומה הכוונה נשרף? ולאיזה windows מדובר xp. 7. vista?

תגובה חדשה ללאן מעבירים?