מילות השיר:
ה' אלהי ישראל שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך.