מילות השיר:
וזכנו לקבל שבתות מתוך רב שמחה, ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות, ותן בנו יצר טוב לעבדך באמת וביראה ובאהבה