מילות השיר:
ממקומך מלכינו תופיע
ותמלוך עלינו
כי מחכים אנחנו לך

משיח קומט שוין
לעולם ועד תשכון
מתי תמלוך בציון
תתגדל ותתקדש
בתוך ירושלים עירך
לדור ודור ולנצח נצחים