מילות השיר:
גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.
תערוך לפני שולחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה.