מילות השיר:
העושה גדולות עד אין חקר ניסים ונפלאות עד אין מספר.