מילות השיר:
קלי אתה ואודך אלוקי ארוממך.
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.