מילות השיר:
הרחמן הוא יברך את עמו בשלום,
ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות על ישראל שלום.