מילות השיר:
ושבתי את שבות עמי ישראל ונטעתים על אדמתם
ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה' אלוקיך