מילות השיר:
צלילי המדבר לחשו לי קולות
ונשל נחש מעלה בי תמונות בקול המדבר
נווד ברכי ליטף נשמתי
רק מה שבלב לקחתי איתי

ושם בחולות כמו אור שנפתח
חלמתי אותך כי רציתי כל כך
נגעת בי פנימה יד ופנים
ביד אלוקים
חוצה עוד שמים בלב מדברות
הלב מאחור מעלה זיכרונות
ובי נשמה שקוראת בשמך
ביד אלוקים
נווד בדרכי ליטף נשמתי
רק מה שבלב לקחתי איתי

ונשר מעל ריחף כשואל
בפיו הגוזל בליבו רק אליי רק אליי מסתכל
רוחות המדבר ליטפו את גופי
רק מה שבלב לקחתי איתי