מילות השיר:
חי בתוך עולם שהוגדשה בו הסאה והותרה הרצועה
והשקר מסתתר מאוחרוי פאה נוכרית
חי בתוך עולם שבעל המאה הוא בעל הדעה
והפרוטוקציה היא מניה שברשותו
ומשתמש בה רק לטובתו

תוכחת אלפיים לא היא איננה בשמיים
השכינה קוראת תבואו לפני התוהו והבוהו
תוכחת אלפיים מכובד רחמיו כבר נפלו המאזניים
השכינה קוראת שובו בנים הגיע זמן גאולתכם
רק תהיו מוכנים

חי בתוך עולם שהשמיים נתנו בכיים לכן אולי הים גבה
והיקום הזה צנח כמעט כמו הדולר
חי בתוך עולם שחי מחילוקי דעות מחילוקי עדות
והכדור הזה מתחמם רק מאש המחלוקות

חי בתוך עולם שהדלק חש בעל הבית עיקר לאורז את הבית
והמצב הזה יסתדר רק כשירד הבית