מילות השיר:
קל נא רפא נא
תחלואי גפן פוריה
בושה וחפורה
ואומלל פריה
גאלנה משחת
וממכה טריה

עננו כשענית
לאברהם אבינו
בהר המוריה