מילות השיר:
עיני כל אליך ישברו
ואתה נותן להם את אכלם בעתו
פותח את ידך
ומשביע לכל חי רצון