מילות השיר:
ששון ושמחה חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ושלום ורעות.
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה.