מילות השיר:
והעומדים בבית ה', והבוטחים בה', והשתולים בבית ה', יחזו בנועם ה', ויגידו כי אין קדוש כה', כי אל רחום ה', אשרי כל ירא ה', טוב להודות לה'.