מילות השיר:
נודה לך ונספר תהלתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל נסיך שבכל-יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל-עת, ערב ובקר וצהרים. הטוב! כי לא כלו רחמיך, המרחם! כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קוינו לך.