מילות השיר:
אל חי נשגב צור עולמים
צדיק ומרומם על כרובים
כולם בשיר זמירות יהללו
ובערגה תמיד ברוחו יעלו

אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו

כי הם בני רחומיו אהובים
אל כבוד כסאו קרובים
יודו רעים מימי קדם נקהלו
ואת שמו הגדול תמיד יהללו