מילות השיר:
אודה השם מאד בפי
ובתוך רבים אהללנו.
כי יעמוד לימין אביון
להושיע משופטי נפשו