שלומי טויסיג - מכאן ואילך (2015)

תמונה של האלבוםתמונה של האלבום
 1. הודו לה'
 2. לקראת שבת
 3. מאי דהוה
 4. אדיר איום
 5. קדשנו
 6. מאמע
 7. ניגון ר"ח כסלו / השלוחים חב"ד
 8. בשירה ובזמרה
 9. כל המשמח
 10. ידיד נפש
 11. בשורות טובות
 12. טאטע / רבי
המערכת איתרה ביקורת לאלבום זה: מאי דהוה הוה, העיקר להתחיל מהתחלה....