16-11-2014 12:30

תשובה..

מאת: yosittt

כתוב ולא נתן ה' לכם וכו' עד היום הזה, עיין רש"י שמסביר שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו עד ארבעים שנה, ולפיכך לא הקפיד המקום עד היום הזה אבל מכאן ואילך יקפיד.
יוצא מכאן שאין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה אבל לאחר 40 שנה הוא כבר מקבל לב לדעת עינים לראות ואזניים לשמוע.
השיר יצא לרגל 40 שנה לנשיאות הרבי, והמילים נועדו בדיוק למעמד הזה, שעד 40 שנה לא היו יורדים לסוף דעתו, ומהיום הזה יתחילו לרדת לסוף דעתו.

תגובה חדשה לתשובה..