10-11-2014 17:34

המקור של המילים..

מאת: yosittt

זה לקוח משלשה מקורות,
הקטע הראשון - "וייתן בפי" וכו' מפרק מ' פסוק ד' בתהילים.
הקטע השני - נתן ה' לכם וכו' לקוח מפרשת כי תבא (דברים כט ג) הפסוק במקור הוא "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה".
הקטע השלישי - ברוך ה' אלוקי ישראל וכו' מפרק מ"א פסוק י"א בתהילים, עם שינוי קטן.

תגובה חדשה להמקור של המילים..