29-08-2011 07:29

מדובר בשיר שנמע כמה פעמים בקול ברמה

מאת: פלוני [אורח]

עם לחן שקט ואפשר לומר אפילו מעציב...שמרומם את הנשמה

תגובה חדשה למדובר בשיר שנמע כמה פעמים בקול ברמה